×

Podstawowe informacje dotyczące opału

Co to jest Ekogroszek?

Ekogroszek to nic innego jak węgiel o charakterystycznej granulacji od 5-25 mm. Jest to rodzaj paliwa stałego, produkowany z węgla brunatnego lub kamiennego.  Powstaje on na drodze kruszenia oraz przesiewania węgla. Ekogroszek charakteryzuje się niską zawartością siarki, wilgoci oraz niską spiekalnością.

Zalety Ekogroszku:

  • ogrzewanie ekogroszkiem to przede wszystkim wygoda,
  • w przypadku takiego rodzaju opału kupujący nie musi się martwić o utrzymanie odpowiedniej temperatury w swoim domu,
  • po odpowiednim wyregulowaniu kotła cały proces ogrzewania przebiega w pełni automatycznie,
  • nie bez znaczenia jest także fakt, że ogrzewanie ekogroszkiem jest dużo korzystniejsze dla środowiska, w porównaniu do opalania olejem czy zwykłym węglem, ekogroszek nie emituje tak dużej ilości zanieczyszczeń.

Ekogroszek jest zalecany do kotłów retortowych z podajnikiem. Ten rodzaj pieca emituje do atmosfery znacznie mniejszą ilości tlenków siarki i tlenku węgla. Spalanie odpowiedniej jakości ekogroszku w kotłach retortowych spełnia wymagania ochrony środowiska.

Co to jest Brykiet?

Brykiet jest to jeden z wielu materiałów opałowych odznaczający się niepowtarzalną jakością oraz atrakcyjnym stosunkiem ceny do wartości opałowej. Może być produkowany z różnego typu surowców ( np. trocin, słomy, węgla czy innych materiałów). W chwili obecnej istnieje kilka, jeżeli nie kilkanaście typów urządzeń, za pomocą których można produkować brykiet. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • brykieciarki ślimakowe,
 • brykieciarki tłokowe,
 • brykieciarki hydrauliczne,
 • brykieciarki walcowe.

Każda z w/w typów brykieciarek produkuje brykiet w innej formie (kształcie), w związku z czym na rynku dostępne są następujące typy brykietów:

 • brykiety o kształcie walca, o średnice od 30 do 80 mm o nieregularnej długości,
 • brykiety o kształcie kostki (brykiet RUF),
 • brykiety o kształcie owalnym produkowane za pomocą brykieciarek walcowych,
 • brykiety o kształcie wielokąta.

Różne typy brykietu zalecane są do różnego rodzaju zastosowań, niemniej jednak ogólne przeznaczenie brykietu wygląda następująco: piece c.o., kotły grzewcze  na paliwa stałe, kominki, paleniska, piece piekarnicze.

Co to jest Pellet ?

Pellet jest to ekologiczne paliwo zaliczane do odnawialnych źródeł energii. Pellety występują w postaci drobnych granulek w kształcie walca, których długość waha się od 15 do 80 mm, przy średnicy od 3 do 12 mm. Produkcja pelletu z trocin czy m.in. słomy pozwala na przygotowanie materiału będącego doskonałym nośnikiem energii, który sprawdza się tak w dużych kotłowniach, ciepłowniach, jak i prywatnych domach jednorodzinnych. Jednym z najważniejszych atutów tego paliwa jest jego bardzo dobry bilans ekologiczny.

Proces powstawania oraz sama technologia produkcji pelletu w przypadku wszystkich jego rodzajów wygląda podobnie. Jednak ze względu na wykorzystanie różnych surowców, wartości i cechy charakteryzujące poszczególne typy granulatu mogą być bardzo zróżnicowane. Należy jednak pamiętać, że zarówno produkcja pelletu z trocin, jak i ze słomy opiera się na procesie poddania danego materiału wsadowego następującym zabiegom:

 • wstępnemu rozdrabnianiu surowca, pozwalającemu na przygotowanie materiału do dalszej obróbki,
 • suszeniu (etap ten pojawia się jedynie w procesach produkcyjnych, które wymagają osuszenia; niekiedy etap ten nie występuje),
 • dokładnemu, wtórnemu rozdrobnieniu surowca,
 • granulacji, nadającej paliwu opałowemu odpowiednią formę granulatu;
 • chłodzeniu,
 • ekspedycji, magazynowaniu, konfekcjonowaniu.

W chwili obecnej na rynku można znaleźć m.in. następujące rodzaje pelletu:

 • pellet agro (powstaje ze słomy, siana, biomasy roślin energetycznych),
 • pellet drzewny (powstaje z trocin, zrębek),
 • pellet z łuski słonecznika,
 • pellet z innych odpadów.

Zalety Pelletu:

 • znaczne zmniejszenie emisji CO2
 • brak uciążliwych zabrudzeń podczas stosowania,
 • przy jego wytwarzaniu stosuje się wyłącznie naturalne surowce (nie posiada żadnych sztucznych substancji),
 • jeden z najbardziej wydajnych i ekonomicznych materiałów opałowych,
 • ceny pelletu nie są uzależnione od wahań kursów surowców naturalnych.

Kotły przeznaczone do spalania pelletu są zwykle sprzedawane z automatycznymi podajnikami i zbiornikami paliwa. Podajniki mają za zadanie dostarczać paliwo ze zbiornika do paleniska w pełni zautomatyzowanym procesie. Wyróżnia się podajniki ślimakowe lub pneumatyczne.

Co to jest biomasa?

Biomasa jest to trzecie co do wielkości odnawialne źródło energii. Za biomasę uznaje się całość materii pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, która ulega biodegradacji. Jest to paliwo w pełni nieszkodliwe dla środowiska. Stosowanie biomasy jako opału jest opłacalne, ponieważ ceny produktów powstałych z biomasy są konkurencyjne na obecnym rynku paliw. Ponadto największą zaletą biomasy jest zerowy bilans emisji dwutlenku węgla (CO2), uwalnianego podczas spalania, a także niższa niż w przypadku paliw kopalnych emisja dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i tlenku węgla (CO). Przykładowo, spalając 1 GJ oleju napędowego, powodujemy emisję 1,255 kg tlenków azotu, 0,004 kg podtlenku azotu (N2O) i aż 73,84 kg dwutlenku węgla. Spalenie analogicznej ilości drewna opałowego przyczynia się jedynie do emisji 0,202 kg tlenków azotu, zaś współczynnik emisji podtlenku azotu i dwutlenku węgla jest równy zeru.

Kiedy najlepiej kupić opał?

W przypadku ekogroszku, węgla, miału najlepszą porą na zakup jest środek lata. W tym okresie temperatura powietrza jest wyższa co przyczynia się do możliwości zakupu przesuszonego opału, w związku z czym kupujemy więcej energii niż w okresie jesienno – zimowym, w którym występują wzmożone opady deszczu. Dodatkowo oprócz tego, że w okresie letnim opał ma mniejszą wilgotność, to sprzedawcy coraz częściej organizują rozmaite akcje promocyjne, sezonowe obniżki cen, przez co kupujący zyskuje podwójnie.

Co to jest ekologia?

Ekologia jest to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Zajmuje się badaniem powiazań pomiędzy organizmami żywymi, a środowiskiem abiotycznym.

Czy brykiet Zeus i pellet Feniks firmy DORAN jest ekologiczny?

Tak, dzięki zastosowaniu specjalnie opracowanej receptury, która stanowi podstawę procesu produkcyjnego w fabryce DORAN, udało się nam osiągnąć wyjątkowo ekologiczne rezultaty. Najważniejszym z nich jest znaczące ograniczenie emisji pyłów, zawierających niepożądane, drobne frakcje popiołu, niespalone cząstki paliwa (koksik) i sadzę.

Badania procesu spalania pelletu oraz brykietu (wykonane przez światowego lidera w dziedzinie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji SGS) wykazały, że ograniczenia przy emisji poszczególnych gazów i pyłów w stosunku do zwykłego węgla są imponujące i wynoszą odpowiednio:

# EMISJA WĘGIEL [KG/H] ZEUS/FENIKS [KG/H] REDUKCJA [%]
1 NOx 0,0100 0,007 30
2 SO2 0,0049 0,0023 53
3 CO 0,1533 0,0620 60
4 CO2 2,6797 2,4070 10
5 Pył ogółem 0,0031 0,0019 38
6 Pył zawieszony (PM10) 0,0031 0,0009 70

Piece i kotły

Czym różni się piec od kotła?

Piec jest urządzeniem do ogrzewania miejscowego, znajduje się on w pomieszczeniu, które jest przedmiotem ogrzewania. Piec wykorzystuje ciepło w sposób bezpośredni, natomiast kocioł jest źródłem ciepła, które jest przekazywane do odbiorników (kaloryfery) za pośrednictwem czynnika grzewczego, którym w tym przypadku jest woda. Kocioł gwarantuje większy komfort cieplny – możliwość regulacji ciepła osobno w każdym pomieszczeniu dzięki czemu efektywniej wykorzystujemy ciepło.

Czyszczenie i konserwacja kotła.

Podczas codziennego użytkowania kotła zasilanego paliwem różnego rodzaju (węgiel, miał, drewno, brykiet czy pellet) następuje zabrudzenie powierzchni konwekcyjnej, komory spalania oraz załadunkowej. Zabrudzenia te stopniowo osadzają się na ścianach tych komór co powoduje mniej efektowne pozyskiwanie ciepła, generując tym samym większe koszty zużycia danego paliwa. Poza utratą ciepła nieczyszczone zabrudzenia powodują szybsze zużywanie się elementów kotła.

Czyszczenie kotła powinno odbywać się przy użyciu specjalnych przyrządów, szczotek drucianych, bądź innych skrobaków przeznaczonych do danego urządzenia. Ponadto częstotliwość czyszczenia kotła powinna być dostosowana do rodzaju i jakości opału jaki jest w nim spalany.

Jeśli posiadamy tradycyjny kocioł, który pracuje na naturalnym ciągu kominowym konserwacja odbywa się tylko na zasadzie czyszczenia kotła. Natomiast jeśli posiadamy kocioł zautomatyzowany zaleca się regularne konserwacje i przegląd elementów roboczych (podajnika, ruchomego rusztu) zgodnie z zaleceniami producenta.

Zaleca się również stosowanie smarów do konserwacji pieców z podajnikami, które zapobiegają m.in. redukcji nadmiernego hałasu, zmniejszają pobór prądu, chronią główne elementy mechaniczne oraz zmniejszają ilość wytwarzanego popiołu.

Czym kierować się wybierając opał?

Wybór opału uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju instalacji grzewczej jaką mamy zainstalowaną w naszym domu. Aby wybrać odpowiedni dla nas opał należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych czynników. Jednym z czołowych parametrów na jakie należy zwrócić uwagę  jest wartość opałowa oraz ciepło spalania. Poniżej wylistowane są główne elementy, na które należy zwrócić uwagę przed dokonaniem wyboru konkretnego typu paliwa.

1. Wartość opałowa

Wartość opałowa to ilość energii, która ulega wyzwoleniu podczas spalenia danej substancji, bez uwzględnienia skraplania pary wodnej. Jest to główny parametr (wykorzystywany przez producentów opału), który stosuje się do określenia potencjału energetycznego przy każdego typu paliwa.

2. Ciepło spalania

Ciepło spalania to ilość energii, która ulega wyzwoleniu podczas spalenia danej substancji, wraz z ciepłem kondensacji pary wodnej. Jest to parametr termodynamiczny określający ilość ciepła uzyskaną ze spalania kilograma paliwa, dodatkowo uwzględniający przy tym energię potrzebną na odparowanie wilgoci z paliwa. Ciepło spalania paliwa jest zawsze wyższe niż wartość opałowa dla tego samego paliwa. Generalnie zakłada się, że im paliwo ma więcej wilgoci, tym różnica (pomiędzy ciepłem spalania a wartością opałową) jest większa, na rzecz ciepła spalania.

UWAGA ! !

W związku z tym, że Ciepło spalania podawane jest w takich samych jednostkach co Wartość opałowa, w odniesieniu do tych samych warunków spalania, to łatwo można pomylić te dwa różne parametry. Sytuację tą wykorzystują nierzetelni Dostawcy, którzy tym samym "podkręcają" specyfikację swoich produktów, by zachęcić nieświadomych Klientów do zakupu.

3. Zawartość popiołu

Zawartość popiołu określa ile popiołu powstanie w procesie spalania. Ten parametr wskazuje na częstotliwość czyszczenia pieca i popielnika. Im wyższa zawartość popiołu, tym częściej należy czyścić popielnik.

4. Spiekalność

Należy wyróżnić dwa rodzaje spieków. Pierwszy to spieki koksowe, drugi to spieki żużlowe. Pierwszy rodzaj spieków może przechodzić w drugi. Spiek to nic innego jak nie spalony do końca opał.

Spiekalność jest to parametr warunkujący  bezawaryjną prace pieca retortowego. Miarą zdolności węgla do tworzenia spieków koksowych jest wskaźnik RI (tzw. liczba Rogi) – im wyższy wskaźnik RI, tym większe i twardsze spieki tworzą się w strefie odgazowania węgla. Strefa odgazowania jest to strefa beztlenowa w pewnej odległości poniżej strefy żaru. Skutkiem wysokiej spiekalności jest gromadzenie się spieczonego popiołu i żulu na palniku retortowym i zmniejszenie efektywności spalania paliwa. Do zastosowań w piecach retortowych wskazane  jest stosowanie węgli o spiekalności (liczba Rogi) od 0 do 30.

5. Zawartość siarki

Zawartość siarki to miernik mówiący o szkodliwości spalin  wytwarzanych dla środowiska. Wysoka zawartość siarki powoduje wydzielanie nieprzyjemnych zapachów, a także pojawienie się związków chemicznych, które w połączeniu z parą wodną tworzą tzw.: kwas siarkowy. Ten z kolei  powoduje korozje kotłów.

6. Wilgotność

Jest to zawartość wody w materiale opałowym. Producenci kotłów zwykle zalecają stosowanie paliw, których wilgotnośc nie przekracza 12%.

7. Dobór materiału opałowego ze względu na określony typ pieca

KOTŁY ZE SPALANIEM DOLNYM KOTŁY ZE SPALANIEM GÓRNYM KOTŁY RETORTOWE Z PODAJNIKIEM KOTŁY BEZ PODAJNIKA (ZASYPOWE KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA) KOTŁY Z PODJANIKEIM TŁOKOWYM KOTŁY ZAGAZOWUJĄCE tzw.: holzgas
-węgiel
-drewno
-zrębki
-odpady biodegradalne
-brykiet
-spalanie miału
-brykiet
-węgiel kamienny sortyment groszek(ekogroszek)
-drewno sezonowe
-węgiel kamienny
-pellet
-węgiel kamienny
-drewno
-brykiet
-miał
-węgiel
-pellet
-drewno

UWAGA ! !

Należy pamiętać, że przy każdorazowej zmianie typu materiału opałowego konieczne jest odpowiednie ustawienie parametrów pracy kotła, tak by dostosować je do charakterystyki danego opału!

Akcyza

Kto jest zwolniony z podatku akcyzowego?

Na mocy art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, wyroby węglowe podlegają zwolnieniu z tego podatku, jeśli zużywane są przez następujące podmioty:

 • gospodarstwa domowe,
 • organy administracji publicznej,
 • jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • podmioty systemu oświaty,
 • żłobki i kluby dziecięce,
 • podmioty lecznicze,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • organizacje pożytku publicznego.

Jaka jest stawka podatku akcyzowego na wyroby węglowe?

Obecnie obowiązujące stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych materiałów opałowych wynoszą:

 • koks, półkoks, z węgla, z węgla brunatnego ( lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany/ węgiel retortowy - 35,20 zł netto za tonę ( CN 2704)
 • węgiel kamienny, brykiety, rakietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla – 30,46 zł netto za tonę ( CN 2701)
 • węgiel brunatny ( lignit, nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu) – 11 zł netto za tonę ( CN2702)

Informacje o transporcie w ramach zakupów na ŚwiatOpału.pl

Czy transport jest darmowy ?

Darmowa wysyłka uzalezniona jest od typu produktu. Wszystkie materiały opałowe sprzedawane na paletach dostarczane są do Klienta (na terenie kraju) bezpłatnie. Natomiast akcesoria opałowe takie jak m.in.: rozpałki, smary wysyłane są za dodatkową opłatą.

Jak następuje rozładunek? Czy klient sam rozładowuje towar czy jest to w kwestii dostawcy?

Podczas rozładunku kurier nie jest zobowiązany do wniesienia dostarczanego opału do piwnicy, garażu, czy innego pomieszczenia gospodarczego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której infrastruktura pozwala na wciągnięcie towaru wózkiem paletowym po płaskiej, utwardzonej nawierzchni do danego pomieszczenia. Obowiązkiem kuriera jest dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca, w którym możliwe jest rozładowanie towaru (tj. nawierzchnia jest płaska i utwardzona). W sytuacji gdy infrastruktura Państwa terenu nie pozwala na bezproblemowy rozładunek (nawierzchnia jest nieutwardzona, brama wjazdowa zbyt wąska lub istnieją inne przeszkody), kurier poprosi Państwa o pomoc przy rozładunku lub o zorganizowanie rozładunku w ramach inicjatywy sąsiedzkiej. Jedynie w wyżej opisanym przypadku kurier pozostawi przesyłkę poza wskazanym miejscem rozładunku. Godzina oraz data dostarczenia zakupionego towaru ustalana jest indywidualnie pomiędzy kurierem, a nabywcą towaru.

Czy palety, na których jest dostarczany towar są zwrotne?

Nie. Paleta na której dostarczany jest zakupiony opał pozostaje do Państwa dyspozycji.

Jaki jest czas oczekiwania na zakupiony towar?

Dbamy o zadowolenie Klienta, dlatego szacowany termin wysyłki towaru wynosi do 48h od chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Niemniej jednak dokładamy wszelkich starań by zamówienia realizowane były w ciągu 24 godzin od dokonania zakupu.

Czy można dokonać zakupu próbnego worka danego produktu?

Tak nasza platforma udostępnia taką funkcjonalność. Niemniej jednak o możliwości zakupu próbek decyduje dany Dostawca. W związku z tym nie wszystkie produkty będą posiadały taką opcję.

Dostępne formy płatności

Płatność za pobraniem

Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki u kuriera. Koszt pobrania za przesyłkę paletową od jednego Dostawcy wynosi: 25 PLN. Koszt pobrania za worek próbny od jednego Dostawcy wynosi: 3,5 zł.

Płatność przelewem na konto

Po zakupieniu danego produktu, Kupujący dokonuje przelewu na konto Sprzedawcy. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, transakcja przechodzi do dalszego etapu realizacji.

Płatność za pośrednictwem operatora błyskawicznych płatności - PayU

Dla wygody i komfortu realizacji transakcji udostępniliśmy Państwu metodę płatności opartą o tzw. "system błyskawicznych płatności" PayU. Operator udostępnia wiele form rozliczania transakcji, w tym m.in: płatność przelewem online, płatność kartą kredytową czy nawet możliwość zapłaty za produkt w ratach. To tylko kilka z metod, które dostępne są dla Klientów w ramach systemu PayU.  

Należy zauważyć, że do transakcji z wykorzystaniem operatora PayU, doliczana bedzie prowizja z rozbiciem na:

 • płatności do 100 PLN (zakup próbek produktów): 1,4% od całkowitej kwoty transakcji
 • płatności powyżej 100 PLN: 12 PLN od całkowitej kwoty transakcji.

Zakupy na raty

Sprzedaż towarów w systemie ratalnym jest możliwa za pośrednictwem operatora płatności błyskawicznych PayU. Aby zakupić towar na raty, w trakcie wyboru metody płatności należy wybrać "PayU", a następnie po zakończeniu procesu zamówienia, po przekierowaniu Państwa na stronę operatora PayU jest możliwość wyboru płatności w systemie ratalnym. W chwili obecnej bankiem, który udziela kredytu w formie sprzedaży ratalnej, za pośrednictwem PayU jest Alior Bank S.A.