×
O%c5%9bwiadczenie

Ustawa o podatku akcyzowym

16 czerwiec 2020

Czy wiesz, że Ustawa o podatku akcyzowym od dnia 1 stycznia 2019r. została nowelizowana?

W związku z powyższym chcąc nabyć wyroby węglowe w zwolnieniu z podatku akcyzowego zobowiązany jesteś do spełnienia następujących wytycznych:

  • okazania dowodu tożsamości dostawcy wyrobów węglowych (dowodu osobistego lub paszportu)

  • następnie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych zawierających m.in. imię, nazwisko i adres zamieszkania nabywcy, jego numer PESEL oraz numer okazanego dowodu tożsamości;

  • czytelnego podpisania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych.

Składając zamówienie po przez stronę swiatopalu.pl i kupując wyrób węglowy kurier przekaże Ci przy dostawie produktu „OŚWIADCZENIE dla celów związanych z podatkiem akcyzowym”, które zazwyczaj jest już wypełnione Twoimi danymi przez pracownika strony zajmującego się obsługą Klienta. Po Twojej stronie, leży obowiązek złożenia czytelnego podpisu ( imię i nazwisko) we wskazany miejscu.

Prawidłowo podpisany dokument trafia do Nas, dzięki czemu uzyskujesz zwolnienie z podatku akcyzowego jako gospodarstwo domowe (osoba fizyczna). Dokument ten jest przechowywany w naszym archiwum na wypadek kontroli Urzędu Skarbowego.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie świadectwa jakości paliw stałych. Czym jest wymieniony wyżej dokument?

Jest to dokument, w którym zostały określone wartości parametrów zakupionego paliwa stałego takie jak:

  •  ZAWARTOŚĆ POPIOŁU,
  •  ZAWARTOŚĆ OPAŁOWA,
  •  ZDOLNOŚĆ SPIEKANIA,
  •  WYMIAR ZIARNA,
  •  ZAWARTOŚĆ PODZIARNA,
  •  ZAWARTOŚĆ NADZIARNA,
  •  WILGOTNOŚĆ CAŁKOWITA.

Sprzedawca przekazuje Klientowi kopie świadectwa jakości potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Świadectwo jakości powinno zawierać rzeczywiste wartość parametrów z wartościami określonymi w rozporządzeniu. Dzięki temu Klient ma pewność jakiej jakości paliwo otrzymuje. Na świadectwie powinna również widnieć data jego wystawienia i podpis osoby reprezentującej przedsiębiorcę.

Innymi słowy jest to dokument, który potwierdza rzeczywistość parametrów zakupionego paliwa stałego dla Waszego użytku.

 

Z treścią nowych przepisów można zapoznać się pod  adresem: www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1697/1

 

wróć do listy tematów